Eselon III

Nama : Drs. MARAGONGNA HARAHAP, SH
Jabatan : Sekretaris
NIP : 19650411 199312 1 001
Eselon : III.a
Golongan : IV/a
a
a
a
  Nama : Dra. SISWANTI
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
NIP : 19640318 199303 2 001
Eselon : III.b
Golongan : III/d
a
a
a
Nama  : VIENA MERLYA DEWI,SE
Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
NIP  : 19750808 199908 3 002
Eselon  : III.b
Golongan  : III/d
 a
 a
 a
   Nama  : AMIRULLAH SIREGAR,S.Sos
 Jabatan  : Kepala Bidang Keluarga Berencana
 NIP  : 19641004 198803 1 004
 Eselon  : III.b
 Golongan  : III/d
a
a